STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61001 000.00.19.H26-200522-0001 200000929/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH SINUFRESH PLUS

Còn hiệu lực

61002 000.00.18.H20-200524-0001 200000011/PCBA-ĐT

CƠ SỞ HUỲNH ANH Khẩu trang y tế H.A.T MASK

Còn hiệu lực

61003 000.00.17.H09-200521-0004 200000023/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ SEN VIỆT Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

61004 000.00.19.H15-200503-0001 200000006/PCBA-ĐL

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÙY TIÊN Khẩu trang y tế 4 lớp Thùy Tiên và Khẩu trang y tế 3 lớp Thùy Tiên

Còn hiệu lực

61005 000.00.19.H26-200511-0018 200000114/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THỊNH LONG Khẩu trang Y tế

Còn hiệu lực

61006 000.00.10.H31-200514-0004 200000012/PCBSX-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH PHÁT THẾ KỶ MỚI Khẩu trang y tế thông thường

Còn hiệu lực

61007 000.00.10.H31-200512-0001 200000013/PCBSX-HY

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TECOMEN Khẩu trang Y tế

Còn hiệu lực

61008 000.00.04.G18-200506-0462 20000071/2020/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

61009 20000355/CFS-BYT-TB-CT 20000125CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM THIÊN THỦY KHẨU TRANG Y TẾ / MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

61010 20000385/CFS-BYT-TB-CT 20000124CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ HOÀNG HÀ KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP HAFAPRO (HAFAPRO DISPOSABLE MASK - 4 PLY WITH EARLOOPS)

Còn hiệu lực