STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61011 000.00.19.H26-200804-0018 200001412/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN Ghế y tế

Còn hiệu lực

61012 000.00.19.H26-200811-0001 200001413/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BẮC HÀ Máy nhuộm tiêu bản

Còn hiệu lực

61013 000.00.19.H26-200730-0017 200001414/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Bộ bơm bóng nong mạch

Còn hiệu lực

61014 000.00.19.H26-200806-0001 200001415/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHẤT LINH HÀ NỘI Khẩu trang y tế 4 lớp AMI

Còn hiệu lực

61015 000.00.19.H26-200805-0014 200001416/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ TÂN AN PHÁT Dung dịch xịt mũi MARISOL

Còn hiệu lực

61016 000.00.19.H26-200805-0006 200000277/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y SINH

Còn hiệu lực

61017 000.00.19.H26-200805-0013 200000278/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HOÀNG SA

Còn hiệu lực

61018 000.00.19.H26-200805-0012 200001417/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HYPHENS PHARMA PTE.LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ dụng cụ hỗ trợ dùng cho vít nén cố định xương tự tiêu Magnezix CSC 4.8

Còn hiệu lực

61019 000.00.19.H26-200721-0026 200001418/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Bộ kít phản ứng giải trình tự chung

Còn hiệu lực

61020 000.00.19.H26-200811-0008 200000179/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH TYZ KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực