STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61051 000.00.19.H26-200806-0012 200000183/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU TÂM PHÁT Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

61052 000.00.19.H26-200813-0011 200001437/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HIỆP HÙNG PHÁT Khẩu trang y tế ASANTE

Còn hiệu lực

61053 000.00.19.H29-200602-0017 200001357/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Bình dẫn lưu màng phổi

Còn hiệu lực

61054 000.00.19.H29-200602-0018 200001358/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Típ đầu col xét nghiệm

Còn hiệu lực

61055 000.00.19.H29-200602-0019 200001359/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Ống ly tâm xét nghiệm

Còn hiệu lực

61056 000.00.19.H29-200602-0020 200001360/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Bình hút áp lực âm

Còn hiệu lực

61057 000.00.19.H29-200602-0021 200001361/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Máy trợ thính

Còn hiệu lực

61058 000.00.19.H29-200809-0002 200001362/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SX TM DV TH CARE KHẨU TRANG Y TẾ WINER

Còn hiệu lực

61059 000.00.19.H29-200731-0011 200001363/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ AN THỊNH MINH ĐỨC Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

61060 000.00.19.H29-200810-0023 200001364/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM DV HỒNG HẠNH HÓA CHẤT CHẠY MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC

Còn hiệu lực