STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61081 000.00.18.H56-200821-0001 200000003/PCBMB-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ AN BÌNH

Còn hiệu lực

61082 000.00.10.H31-200821-0002 200000028/PCBA-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

61083 000.00.04.G18-200811-0001 200031/NKTTB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA Trang thiết bị y tế chẩn đoán HIV đường dịch miệng; Quy cách: hộp 25 xét nghiệm

Còn hiệu lực

61084 000.00.48.H41-200817-0001 200000021/PCBA-NA

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Họ giấy

Còn hiệu lực

61085 000.00.12.H19-200827-0001 200000024/PCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH MTV TM - DV XNK XUÂN CHƯƠNG GLOVES Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

61086 000.00.19.H29-200817-0024 200001433/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là dung dịch hệ thống dùng để phát tín hiệu điện hóa cho máy phân tích xét nghiệm miễn dịch.

Còn hiệu lực

61087 000.00.19.H29-200817-0023 200001434/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa cho cóng phản ứng trên hệ thống phân tích sinh hóa Roche/Hitachi.

Còn hiệu lực

61088 000.00.19.H29-200817-0022 200001435/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là hộp trống dùng để đựng thuốc thử sử dụng trên các hệ thống máy phân tích sinh hóa Roche/Hitachi.

Còn hiệu lực

61089 000.00.19.H29-200817-0021 200001436/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là chất pha loãng mẫu kết hợp với thuốc thử xét nghiệm miễn dịch.

Còn hiệu lực

61090 000.00.19.H29-200817-0020 200001437/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao dùng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của việc hút mẫu và thuốc thử với dung dịch chất nhuộm và dung dịch muối trên các hệ thống máy phân tích sinh hóa Roche/Hitachi.

Còn hiệu lực