STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61141 000.00.19.H29-200806-0008 200001333/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH Bộ chăm sóc y tế

Còn hiệu lực

61142 000.00.19.H29-200806-0009 200000248/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH HUY THƯỜNG Khẩu trang y tế (Đơn vị tính: Hộp)

Còn hiệu lực

61143 000.00.04.G18-200725-0002 20000391CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE BÓNG NONG MẠCH VÀNH ÁP LỰC THƯỜNG/ SEMI-COMPLIANT PTCA BALLOON CATHETER

Còn hiệu lực

61144 000.00.19.H29-200806-0001 200001334/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HDPRO LAND KHẨU TRANG Y TẾ 3 LỚP

Còn hiệu lực

61145 000.00.19.H29-200806-0002 200001335/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HDPRO LAND KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP

Còn hiệu lực

61146 000.00.19.H29-200805-0007 200001336/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Xe lăn cho người tàn tật

Còn hiệu lực

61147 000.00.04.G18-200725-0001 20000390CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE BÓNG NONG MẠCH VÀNH ÁP LỰC CAO/ NON-COMPLIANT PTCA BALLOON CATHETER

Còn hiệu lực

61148 000.00.19.H29-200805-0011 200001337/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Tấm tựa lưng bệnh nhân

Còn hiệu lực

61149 000.00.19.H29-200805-0010 200001338/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Ghế vệ sinh cho người tàn tật

Còn hiệu lực

61150 000.00.19.H29-200805-0008 200001339/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Nạng tập đi cho người tàn tật

Còn hiệu lực