STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61181 000.00.19.H29-200819-0019 200000277/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT Khẩu trang y tế các loại

Còn hiệu lực

61182 000.00.19.H29-200820-0003 200001426/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG LA-NA KHẨU TRANG Y TẾ LA NA MASK / MEDICAL FACE MASK LA NA MASK

Còn hiệu lực

61183 000.00.19.H29-200822-0006 200001427/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KICHY VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

61184 000.00.19.H29-200821-0057 200000278/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT VIỆT HẢI HÀ KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

61185 000.00.19.H29-200822-0007 200000279/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH ALKA GLUTA VIETNAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

61186 000.00.19.H29-200819-0021 200000280/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH Y SINH DƯỢC PASTEUR Môi trường vận chuyển mẫu virus

Còn hiệu lực

61187 000.00.17.H39-200812-0002 200000038/PCBSX-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT TƯ Y TẾ SUPER ANTIBACTERIAL MASK Khẩu trang y tế các loại

Còn hiệu lực

61188 000.00.17.H39-200813-0002 200000001/PCBMB-LA

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HÓA PHẨM KIN KIT

Còn hiệu lực

61189 000.00.17.H39-200818-0001 200000057/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XANH LONG AN KHẢU TRANG Y TẾ (MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực

61190 000.00.17.H39-200819-0001 200000039/PCBSX-LA

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH PHONG Khẩu trang Y tế

Còn hiệu lực