STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61301 20014680/HSCBA-HN 200000052/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG Đèn phẫu thuật

Còn hiệu lực

61302 20014670/HSCBA-HN 200000053/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HADU VIỆT NAM BỘT NGÂM CHÂN VẠN LÝ

Còn hiệu lực

61303 20014674/HSCBA-HN 200000054/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Tủ đầu giường

Còn hiệu lực

61304 19013470/HSCBA-HCM 200000027/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Bàn mổ điện và phụ kiện

Còn hiệu lực

61305 20000074/HSCBA-NĐ 200000001/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DƯỢC PHẨM HJ Băng Dán Y Tế Cá Nhân (First Aid Bandage)

Còn hiệu lực

61306 19009452/HSCBMB-HCM 200000007/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC

Còn hiệu lực

61307 19000725/HSCBSX-LA 200000001/PCBSX-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Dung dịch xịt họng

Còn hiệu lực

61308 19000726/HSCBSX-LA 200000002/PCBSX-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Dung dịch mũi xoang

Còn hiệu lực

61309 19014617/HSCBA-HN 200000043/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG INOMEX INAZOL

Còn hiệu lực

61310 19014625/HSCBA-HN 200000044/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Tủ đầu giường bệnh nhân

Còn hiệu lực