STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61311 20013552/HSCBA-HCM 200000121/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VINH ĐỨC Hộp đựng kim phẫu thuật

Còn hiệu lực

61312 20013553/HSCBA-HCM 200000122/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VINH ĐỨC Bảng đếm gạc phẫu thuật

Còn hiệu lực

61313 20013555/HSCBA-HCM 200000123/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MSD Máy Soi Ven

Còn hiệu lực

61314 20013501/HSCBA-HCM 200000126/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Linh kiện, phụ kiện

Còn hiệu lực

61315 20013498/HSCBA-HCM 200000127/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Linh kiện, phụ kiện, vật tư tiêu hao

Còn hiệu lực

61316 19013343/HSCBA-HCM 200000128/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Vật liệu lấy dấu Imprint™ 4

Còn hiệu lực

61317 19013415/HSCBA-HCM 200000129/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Nexcare™ Strong Hold Pain-Free Removal Tape/Băng cuộn y tế dính chặt - tháo dễ dàng Nexcare™

Còn hiệu lực

61318 19013416/HSCBA-HCM 200000130/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Băng keo y tế Micropore™ S

Còn hiệu lực

61319 20009463/HSCBMB-HCM 200000031/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DAESUNG MAREF VINA

Còn hiệu lực

61320 20009462/HSCBMB-HCM 200000030/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH VIKO HEALTHCARE

Còn hiệu lực