STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61381 20014756/HSCBA-HN 200000227/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TEKMAX Máy tách DNA tự động; Bộ kit tách DNA tự động trên VK Lao và VK thông thường

Còn hiệu lực

61382 20014761/HSCBA-HN 200000228/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ELAPHE Khẩu trang y tế ELA

Còn hiệu lực

61383 20014734/HSCBA-HN 200000231/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Kit tách chiết và tinh sạch RNA nội bào

Còn hiệu lực

61384 20014728/HSCBA-HN 200000232/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM Đèn tiểu phẫu

Còn hiệu lực

61385 20014786/HSCBA-HN 200000233/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PARIS MIKI VIỆT NAM Thấu kính (có độ cận, viễn, loạn)

Còn hiệu lực

61386 20014774/HSCBA-HN 200000234/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Bàn khám sản

Còn hiệu lực

61387 20014715/HSCBA-HN 200000236/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM DỤNG CỤ CỐ ĐỊNH VÍT

Còn hiệu lực

61388 20014780/HSCBA-HN 200000238/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Kính hiển vi thẳng đứng kèm phụ kiện

Còn hiệu lực

61389 20001348/HSCBA-BD 200000010/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE CỒN Y TẾ 70

Còn hiệu lực

61390 20014781/HSCBA-HN 200000239/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Kính hiển vi thẳng đứng kèm phụ kiện

Còn hiệu lực