STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61411 20000867/HSCBA-LA 200000018/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT NƯỚC NGẬM RĂNG MIỆNG NHẤT NHẤT PLUS

Còn hiệu lực

61412 20000868/HSCBA-LA 200000019/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT DUNG DỊCH NHỎ MŨI XOANG NHẤT NHẤT

Còn hiệu lực

61413 20000869/HSCBA-LA 200000020/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT DUNG DỊCH NHỎ MŨI XOANG NHẤT NHẤT PLUS

Còn hiệu lực

61414 20000870/HSCBA-LA 200000021/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT DUNG DỊCH XỊT MŨI XOANG NHẤT NHẤT

Còn hiệu lực

61415 20000871/HSCBA-LA 200000022/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT DUNG DỊCH XỊT MŨI XOANG NHẤT NHẤT PLUS

Còn hiệu lực

61416 20000198/HSCBA-BN 200000011/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THÔNG CHẮC Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

61417 20000009/HSCBMB-QT 200000002/PCBMB-QT

CÔNG TY TNHH DƯỢC ĐỒNG TÂM

Còn hiệu lực

61418 20000540/HSCBA-ĐN 200000009/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH PARAMOUNT BED VIỆT NAM Giường y tế Sêri Keshiki

Còn hiệu lực

61419 20000541/HSCBA-ĐN 200000004/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH PARAMOUNT BED VIỆT NAM Giường y tế Sêri Keshiki

Còn hiệu lực

61420 20000543/HSCBA-ĐN 200000010/PCBA-ĐN

CÔNG TY HH KIM LOẠI SHENG BANG Giường y tế cơ và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực