STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61591 19014514/HSCBA-HN 190001882/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Lan can hai bên bằng nhôm hợp kim

Còn hiệu lực

61592 19014513/HSCBA-HN 190001883/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Cọc truyền dịch 4 móc

Còn hiệu lực

61593 19014515/HSCBA-HN 190001884/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Lan can nhựa hai bên

Còn hiệu lực

61594 19014494/HSCBA-HN 190001885/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM DỤNG CỤ PHẪU THUẬT KHỚP HÁNG VÀ KHỚP GỐI 2

Còn hiệu lực

61595 19014499/HSCBA-HN 190001886/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM DỤNG CỤ PHẪU THUẬT KHỚP HÁNG VÀ KHỚP GỐI

Còn hiệu lực

61596 19014520/HSCBA-HN 190001887/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI Vớ chống suy giãn tĩnh mạch

Còn hiệu lực

61597 19014476/HSCBA-HN 190001888/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MINH ĐỨC Trang phục và phụ kiện che chắn tia X bảo vệ cơ thể

Còn hiệu lực

61598 19012323/HSCBMB-HN 190000389/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOÀNG BÌNH

Còn hiệu lực

61599 19014527/HSCBA-HN 190001889/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN Bộ dụng cụ phẫu thuật và dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình

Còn hiệu lực

61600 19014528/HSCBA-HN 190001890/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI Bóp bóng giúp thở

Còn hiệu lực