STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61601 19012325/HSCBMB-HN 190000390/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH HNH MEDICAL

Còn hiệu lực

61602 19014534/HSCBA-HN 190001891/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ELAPHE Bình rửa mũi KUTI

Còn hiệu lực

61603 19014524/HSCBA-HN 190001892/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP VIỆT Tủ ấm CO2

Còn hiệu lực

61604 19014505/HSCBA-HN 190001893/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT Bồn rửa siêu âm

Còn hiệu lực

61605 19014538/HSCBA-HN 190001894/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TOÀN PHÁT THẢO DƯỢC XOA BÓP PHÚC THẮNG

Còn hiệu lực

61606 19012324/HSCBMB-HN 190000391/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AHO

Còn hiệu lực

61607 19014509/HSCBA-HN 190001895/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM DƯỢC ĐỖ THÁI NAM VIÊM XOANG ĐỖ THÁI NAM

Còn hiệu lực

61608 19014523/HSCBA-HN 190001896/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHỎE THÁI DƯƠNG Hóa chất xét nghiệm dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

61609 19014492/HSCBA-HN 190001897/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHỎE THÁI DƯƠNG Hóa chất xét nghiệm gel card môi trường muối

Còn hiệu lực

61610 19014542/HSCBA-HN 190001898/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG MINH PHÚC VIÊN ĐẶT THẢO DƯỢC MINH NỮ VƯƠNG

Còn hiệu lực