STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61611 20014675/HSCBA-HN 200000110/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI UYÊN Hệ thống phân tích hình ảnh tế bảo máu (huyết đồ) tự động

Còn hiệu lực

61612 20012351/HSCBMB-HN 200000007/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CAO AN PHÁT ĐẠT

Còn hiệu lực

61613 20012353/HSCBMB-HN 200000008/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP BÌNH PHÁT THĂNG LONG

Còn hiệu lực

61614 20012352/HSCBMB-HN 200000009/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KỸ THUẬT VLINK

Còn hiệu lực

61615 20014721/HSCBA-HN 200000077/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG MINH LONG Túi đựng nước tiểu

Còn hiệu lực

61616 20012347/HSCBMB-HN 200000006/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SUNFLOWER

Còn hiệu lực

61617 20014695/HSCBA-HN 200000078/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 3T GROUP 3T TRĨ

Còn hiệu lực

61618 20014707/HSCBA-HN 200000079/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH RIPPLE VIỆT NAM XỊT XOANG RICO

Còn hiệu lực

61619 20014720/HSCBA-HN 200000076/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG MINH LONG Họ ống đựng mẫu

Còn hiệu lực

61620 19013422/HSCBA-HCM 200000063/PCBA-HCM

CÔNG TY THHH SẢN XUẤT DUY HÀNG Găng tay y tế

Còn hiệu lực