STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61621 19009429/HSCBMB-HCM 190000246/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ

Còn hiệu lực

61622 19009432/HSCBMB-HCM 190000245/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH ENRAF - NONIUS VIETNAM

Còn hiệu lực

61623 19000005/HSCBSX-NB 190000004/PCBSX-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Dây oxy 1 nhánh

Còn hiệu lực

61624 19000314/HSCBMB-NB 190000003/PCBMB-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM

Còn hiệu lực

61625 19000521/HSCBA-NB 190000015/PCBA-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Mỏ vịt phụ khoa

Còn hiệu lực

61626 19001648/HSCBSX-ĐN 190000012/PCBSX-ĐN

CÔNG TY HH KIM LOẠI SHENG BANG GIƯỜNG CHĂM SÓC Y TẾ TAY QUAY VÀ LINH KIỆN GIƯỜNG Y TẾ

Còn hiệu lực

61627 19001649/HSCBSX-ĐN 190000011/PCBSX-ĐN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YAHON Bông y tế và các sản phẩm từ bông

Còn hiệu lực

61628 19001650/HSCBSX-ĐN 190000010/PCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM Bàn chải vệ sinh ống nội soi (Bàn chải vệ sinh ống nội soi kết hợp, Bàn chải vệ sinh ống nội soi đồng dạng, Bàn chải vệ sinh đơn)

Còn hiệu lực

61629 19014549/HSCBA-HN 190001866/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ CHÂU XỊT MŨI DƯỠNG ẨM

Còn hiệu lực

61630 19014378/HSCBA-HN 190001867/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN BỘ QUỐC TẾ Xe đẩy cấp phát thuốc

Còn hiệu lực