STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61751 19012715/HSCBA-HN 190000402/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ uốn nẹp dùng trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

61752 19012897/HSCBA-HN 190000403/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ CHUẨN VIETTROMED Xe đẩy cấp phát thuốc

Còn hiệu lực

61753 19011923/HSCBMB-HN 190000057/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MEDITAB

Còn hiệu lực

61754 19012713/HSCBA-HN 190000404/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ taro dùng trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

61755 19000280/HSCBA-TH 190000005/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Máy phân tích miễn dịch nhanh

Còn hiệu lực

61756 19000281/HSCBA-TH 190000006/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Test sử dụng cho máy phân tích miễn dịch nhanh

Còn hiệu lực

61757 19000282/HSCBA-TH 190000007/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Test thử chất gây nghiện

Còn hiệu lực

61758 19000283/HSCBA-TH 190000008/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Bàn mổ đa năng và phụ kiẹn

Còn hiệu lực

61759 19000284/HSCBA-TH 190000009/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Đèn mổ

Còn hiệu lực

61760 19011981/HSCBA-HCM 190000364/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOA ĐẶNG HD

Còn hiệu lực