STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61801 19012723/HSCBA-HN 190000353/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á Máy xét nghiệm đông máu

Còn hiệu lực

61802 19012666/HSCBA-HN 190000354/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á Máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

61803 19012842/HSCBA-HN 190000355/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B.C.E VIỆT NAM Máy ủ lai

Còn hiệu lực

61804 19012800/HSCBA-HN 190000356/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NGUYỄN GIA PHARMA Dung dịch vệ sinh phụ nữ I Doctor Soft Care

Còn hiệu lực

61805 19012827/HSCBA-HN 190000357/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HOÀNG QUÂN VIỆT NAM I.D Bracelets (Vòng tay cho bệnh nhân)

Còn hiệu lực

61806 19012766/HSCBA-HN 190000358/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Banh khớp háng

Còn hiệu lực

61807 19012711/HSCBA-HN 190000359/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Cờ lê dùng trong phẫu thuật xương

Còn hiệu lực

61808 19012712/HSCBA-HN 190000360/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ róc mài xương

Còn hiệu lực

61809 19012714/HSCBA-HN 190000361/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ tùn, nghiền xương

Còn hiệu lực

61810 19012716/HSCBA-HN 190000362/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ vặn vít dùng trong phẫu thuật

Còn hiệu lực