STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61801 20000395/CFS-BYT-TB-CT 20000044CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MỚI HẢI THỊNH Khẩu trang y tế 3 lớp HT Pharma (3-layer medical masks HT Pharma)

Còn hiệu lực

61802 20000396/CFS-BYT-TB-CT 20000043CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BIDOPHARMA USA - CHI NHÁNH LONG AN KHẨU TRANG Y TẾ (MEDICAL MASKS)

Còn hiệu lực

61803 20000399/CFS-BYT-TB-CT 20000042CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THIẾT KẾ AN PHÚ Khẩu trang y tế 4 lớp (4-layer medical mask)

Còn hiệu lực

61804 20000406/CFS-BYT-TB-CT 20000041CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SONG THIÊN Khẩu trang y tế UV Mask / Medical mask UV Mask

Còn hiệu lực

61805 20000420/CFS-BYT-TB-CT 20000040CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI DƯƠNG Khẩu trang y tế / Medical Face Mask

Còn hiệu lực

61806 000.00.04.G18-200420-0010 20000039CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DEVELOPMENT THE WORLD Khẩu trang Y tế Cao cấp The World (THE WORLD medical face mask)

Còn hiệu lực

61807 000.00.04.G18-200422-0006 20000038CFS/BYT-TB-CT

CHI NHÁNH HÀ NAM- CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DP CÔNG NGHỆ CAO NANOFRANCE Khẩu trang y tế Nano Mask (NANO MASK Medical Face mask)

Còn hiệu lực

61808 000.00.04.G18-200422-0009 20000037CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG XANH Khẩu trang y tế/ Medical Face Mask

Còn hiệu lực

61809 000.00.04.G18-200423-0006 20000036CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MAY MẶC – THỜI TRANG MIAN Khẩu trang y tế (Medical masks)

Còn hiệu lực

61810 000.00.04.G18-200423-0007 20000035CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ BÌNH AN Khẩu trang y tế Bình An/ Binh An Medical Face Mask

Còn hiệu lực