STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61841 20000909/HSCBA-LA 200000032/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH MTV WOOSUNG VIỆT NAM Giường y tế tự động

Còn hiệu lực

61842 20000013/HSCBMB-VP 200000001/PCBMB-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN LAVICHEM

Còn hiệu lực

61843 20015224/HSCBA-HN 200000690/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAMFA Nước muối sinh lý Natri clorid 0.9%

Còn hiệu lực

61844 20015225/HSCBA-HN 200000691/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAMFA Dung dịch vệ sinh mũi DOLPHIN

Còn hiệu lực

61845 20015211/HSCBA-HN 200000692/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VM Dung dịch tẩy rửa trang thiết bị y tế

Còn hiệu lực

61846 20015288/HSCBA-HN 200000693/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ DSC Khẩu trang y tế Zenshine

Còn hiệu lực

61847 20015310/HSCBA-HN 200000694/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT MỸ PHẨM THUẦN VIỆT Khẩu trang y tế 03 lớp

Còn hiệu lực

61848 20015314/HSCBA-HN 200000695/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ISOPHARCO NƯỚC SÚC MIỆNG SUPERCLEAN

Còn hiệu lực

61849 20015313/HSCBA-HN 200000696/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA Nước súc miệng ABIRINSE

Còn hiệu lực

61850 20015319/HSCBA-HN 200000697/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HOÀNG QUÂN VIỆT NAM Vòng tay bệnh nhân (Vòng đeo tay cho bênh nhân/ vòng định danh)

Còn hiệu lực