STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61851 000.00.19.H26-200425-0001 200000075/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TÂN HOÀNG LINH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

61852 000.00.19.H26-200424-0001 200000076/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH LAMOS Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

61853 000.00.19.H26-200426-0001 200000077/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH PHÁT THẾ KỶ MỚI Mặt nạ tránh giọt bắn

Còn hiệu lực

61854 000.00.19.H26-200425-0002 200000789/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH PHÁT THẾ KỶ MỚI Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

61855 20015261/HSCBA-HN 200000790/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HOÀNG SA 636 Cồn 70 độ

Còn hiệu lực

61856 20015262/HSCBA-HN 200000791/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HOÀNG SA 636 Cồn 90 độ

Còn hiệu lực

61857 000.00.19.H26-200427-0010 200000792/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC VIETLIFE VIETLIFE INFLAPAIN

Còn hiệu lực

61858 000.00.19.H26-200427-0008 200000793/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC VIETLIFE VIETLIFE ANTICAN

Còn hiệu lực

61859 20015259/HSCBA-HN 200000794/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BROS VIỆT NAM CỒN 70 ĐỘ

Còn hiệu lực

61860 20015356/HSCBA-HN 200000795/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE VIÊN ĐẶT PHỤ KHOA TRÀ XANH

Còn hiệu lực