STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61851 19013051/HSCBA-HN 190000538/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BLUE OCEAN kem đánh răng chống khô miệng

Còn hiệu lực

61852 19013052/HSCBA-HN 190000539/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BLUE OCEAN nước bọt nhân tạo dạng xịt

Còn hiệu lực

61853 19000047/HSCBA-NĐ 190000001/PCBA-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TÂM TIẾN Oxy TamTien 3%

Còn hiệu lực

61854 19000048/HSCBA-NĐ 190000002/PCBA-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TÂM TIẾN Povidine Iodine 10%

Còn hiệu lực

61855 19000050/HSCBA-NĐ 190000003/PCBA-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TÂM TIẾN Cồn y tế 70 (Ethanol 70)

Còn hiệu lực

61856 19000051/HSCBA-NĐ 190000004/PCBA-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TÂM TIẾN Cồn y tế 90 (Ethanol 90)

Còn hiệu lực

61857 19000052/HSCBA-NĐ 190000005/PCBA-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TÂM TIẾN Nước muối T-T

Còn hiệu lực

61858 19000053/HSCBA-HD 190000011/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Dung dịch vệ sinh mũi Sieusat Biển xanh trẻ em

Còn hiệu lực

61859 19000054/HSCBA-HD 190000012/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Dung dịch vệ sinh mũi Sieusat Biển xanh người lớn

Còn hiệu lực

61860 19001385/HSCBMB-ĐNa 190000010/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH MEGAVET

Còn hiệu lực