STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61921 000.00.18.H20-200423-0001 200000004/PCBSX-ĐT

CƠ SỞ HUỲNH ANH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

61922 000.00.17.H09-200422-0003 200000012/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH METRAN VITEC Máy thở

Còn hiệu lực

61923 20000835/HSCBMB-BD 200000003/PCBMB-BD

CÔNG TY TNHH METRAN VITEC

Còn hiệu lực

61924 000.00.17.H09-200426-0003 200000048/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH MỸ THÀNH VN Khẩu trang y tế các loại

Còn hiệu lực

61925 000.00.12.H19-200423-0002 200000019/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẠNH MINH Bộ Kangaroo

Còn hiệu lực

61926 000.00.12.H19-200423-0001 200000018/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẠNH MINH Bộ đón bé chào đời

Còn hiệu lực

61927 20003376/HSCBSX-HCM 200000064/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN Trang phục phòng hộ

Còn hiệu lực

61928 000.00.19.H29-200420-0023 200000653/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SAMAKI POWER KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

61929 000.00.19.H29-200418-0005 200000654/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Ống chứa mẫu bệnh phẩm dùng trong xét nghiệm ELISA

Còn hiệu lực

61930 000.00.19.H29-200421-0027 200000105/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH BẢO ĐAN ÂU CHÂU

Còn hiệu lực