STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61941 18011701/HSCBMB-HN 180000190/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THANH XUÂN

Còn hiệu lực

61942 18011058/HSCBA-HN 180001314/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Hệ thống tách chiết axit nucleic tự động

Còn hiệu lực

61943 18011059/HSCBA-HN 180001315/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Hệ thống tách chiết axit nucleic tự động

Còn hiệu lực

61944 18011060/HSCBA-HN 180001316/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Máy tạo ion âm

Còn hiệu lực

61945 18011063/HSCBA-HN 180001317/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI ĐÈN MỔ DI ĐỘNG

Còn hiệu lực

61946 18011064/HSCBA-HN 180001318/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI ĐÈN MỔ TREO TRẦN

Còn hiệu lực

61947 18011702/HSCBMB-HN 180000191/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH

Còn hiệu lực

61948 18011067/HSCBA-HN 180001319/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Máy thử thị lực kỹ thuật số kèm phụ kiện

Còn hiệu lực

61949 18011070/HSCBA-HN 180001320/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC AN ĐÔ Môi trường nuôi cấy vi sinh

Còn hiệu lực

61950 18011072/HSCBA-HN 180001321/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC AN ĐÔ Khoanh giấy làm kháng sinh đồ và định danh vi khuẩn

Còn hiệu lực