STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61951 000.00.04.G18-200528-0015 20000281CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH DADA CONCEPT BỘ ĐỒ BẢO HỘ Y TẾ / MEDICAL PROTECTIVE CLOTHING

Còn hiệu lực

61952 000.00.04.G18-200529-0014 20000280CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CRAFTER Khẩu trang y tế/ Medical Mask

Còn hiệu lực

61953 000.00.04.G18-200529-0018 20000279CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THĂNG LONG Khẩu trang y tế/ Medical Face Mask

Còn hiệu lực

61954 000.00.04.G18-200602-0009 20000278CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH PHÁT KHẨU TRANG Y TẾ (Medical masks)

Còn hiệu lực

61955 000.00.04.G18-200603-0011 20000277CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ - SẢN XUẤT RỰC SÁNG KHẨU TRANG Y TẾ / MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

61956 000.00.04.G18-200604-0003 20000276CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIM ĐỨC Khẩu trang y tế / Medical Face Mask

Còn hiệu lực

61957 000.00.04.G18-200604-0002 20000275CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIM ĐỨC Khẩu trang y tế / Medical Face Mask

Còn hiệu lực

61958 000.00.04.G18-200604-0011 20000274CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ĐOÀN THỊ Khẩu trang y tế/ Medical mask

Còn hiệu lực

61959 000.00.04.G18-200605-0003 20000273CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM DV GIA NGUYỄN Khẩu trang y tế/ Medical Mask

Còn hiệu lực

61960 000.00.04.G18-200605-0014 20000272CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MTV BOOWOO Khẩu trang y tế/ Medical Mask

Còn hiệu lực