STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61971 000.00.16.H23-200709-0002 200000081/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SH CAMPUS Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

61972 000.00.19.H29-200624-0004 200001101/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ VÀ QUẢNG CÁO MẮT VIỆT Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

61973 000.00.19.H29-200628-0003 200001102/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VẠN CƯỜNG PHÁT KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

61974 000.00.19.H29-200630-0002 200001103/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NIPEXCO Bộ dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

61975 000.00.19.H29-200602-0003 200001104/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂN XUÂN TÂM GĂNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA

Còn hiệu lực

61976 000.00.19.H29-200703-0003 200001105/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỆT MAY VĨNH PHÁT KHẨU TRANG Y TẾ RESPICARE

Còn hiệu lực

61977 000.00.19.H29-200707-0001 200001106/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TT GREEN TECH Khẩu trang Y tế TT GREEN TECH

Còn hiệu lực

61978 000.00.19.H29-200707-0007 200001107/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU USA MASK Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

61979 000.00.10.H31-200702-0001 200000025/PCBSX-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU VENUS VIỆT NAM khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

61980 000.00.17.H07-200617-0001 200000001/PCBMB-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE

Còn hiệu lực