STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62021 000.00.19.H26-200625-0005 200001175/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VINAFA Xịt Kháng Khuẩn Aqua Fresh

Còn hiệu lực

62022 000.00.19.H26-200608-0009 200000209/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ NAM THÀNH

Còn hiệu lực

62023 000.00.19.H26-200625-0003 200001176/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VITAL PHARMA Xịt Kháng Khuẩn Nano Sea Fresh

Còn hiệu lực

62024 000.00.19.H26-200625-0004 200001177/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC TD PHARMA VIỆT NAM Xịt Kháng Khuẩn Alaska

Còn hiệu lực

62025 000.00.19.H26-200623-0002 200001178/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CÔNG NGHỆ THỊNH VƯỢNG TỦ TRỮ XÁC (TỦ BẢO QUẢN TỬ THI)

Còn hiệu lực

62026 000.00.19.H26-200622-0005 200001179/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI Hệ thống tủ đựng

Còn hiệu lực

62027 000.00.19.H26-200703-0006 200000210/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ HẢI ĐĂNG

Còn hiệu lực

62028 000.00.19.H26-200703-0007 200001180/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM HOÀNG LÂM OGALIFE PREMIUM

Còn hiệu lực

62029 000.00.19.H26-200702-0003 200001181/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM BUTTER-C NƯỚC BỌT NHÂN TẠO SALISOL

Còn hiệu lực

62030 000.00.19.H26-200706-0003 200001182/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TOP QUEEN VIỆT NAM VIÊN ĐẶT PHỤ KHOA HỒNG HOA XUÂN

Còn hiệu lực