STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62031 000.00.19.H29-200626-0013 200001100/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y KHOA NGUYỄN TÙNG Dụng cụ khám, phẩu thuật

Còn hiệu lực

62032 000.00.16.H23-200706-0001 200000033/PCBSX-HD

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SH CAMPUS Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

62033 000.00.19.H26-200704-0001 200001183/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Khẩu trang y tế An Bình/ An Binh Medical Face Mask

Còn hiệu lực

62034 000.00.19.H26-200625-0005 200001175/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VINAFA Xịt Kháng Khuẩn Aqua Fresh

Còn hiệu lực

62035 000.00.19.H26-200608-0009 200000209/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ NAM THÀNH

Còn hiệu lực

62036 000.00.19.H26-200625-0003 200001176/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VITAL PHARMA Xịt Kháng Khuẩn Nano Sea Fresh

Còn hiệu lực

62037 000.00.19.H26-200625-0004 200001177/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC TD PHARMA VIỆT NAM Xịt Kháng Khuẩn Alaska

Còn hiệu lực

62038 000.00.19.H26-200623-0002 200001178/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CÔNG NGHỆ THỊNH VƯỢNG TỦ TRỮ XÁC (TỦ BẢO QUẢN TỬ THI)

Còn hiệu lực

62039 000.00.19.H26-200622-0005 200001179/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI Hệ thống tủ đựng

Còn hiệu lực

62040 000.00.19.H26-200703-0006 200000210/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ HẢI ĐĂNG

Còn hiệu lực