STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62051 20012414/HSCBMB-HN 200000109/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ GIA HƯNG

Còn hiệu lực

62052 20009542/HSCBMB-HCM 200000094/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ Y TẾ GOLD VIỆT NAM

Còn hiệu lực

62053 20009500/HSCBMB-HCM 200000093/PCBMB-HCM

NHÀ MÁY Z755 - BỘ QUỐC PHÒNG (CÔNG TY TNHH MTV THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Z755)

Còn hiệu lực

62054 20009540/HSCBMB-HCM 200000092/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN

Còn hiệu lực

62055 20000007/HSCBMB-LS 200000005/PCBMB-LS

CÔNG TY TNHH MTV THIÊN AN ASA

Còn hiệu lực

62056 20015177/HSCBA-HN 200000587/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG Bàn mổ

Còn hiệu lực

62057 20015180/HSCBA-HN 200000588/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG Xe đẩy dùng trong y tế

Còn hiệu lực

62058 20015179/HSCBA-HN 200000589/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG Đèn mổ

Còn hiệu lực

62059 20015204/HSCBA-HN 200000590/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BT HIẾU HIỀN DUNG DỊCH NHỎ TAI IVONY

Còn hiệu lực

62060 20015201/HSCBA-HN 200000591/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM EUROPHARMA VIỆT NAM Dung dịch súc họng, súc miệng KinBee

Còn hiệu lực