STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62091 20003389/HSCBSX-HCM 200000057/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ THẢO NGỌC Khẩu trang y tế thông thường

Còn hiệu lực

62092 20003386/HSCBSX-HCM 200000058/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ VINAPRO T & T Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

62093 20003387/HSCBSX-HCM 200000059/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THIẾT BỊ VINH QUANG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

62094 20013920/HSCBA-HCM 200000629/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Hệ thống tích hợp phòng mổ

Còn hiệu lực

62095 000.00.16.H23-200421-0002 200000012/PCBSX-HD

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ECO FOOTPRINT Quần áo bảo hộ y tế

Còn hiệu lực

62096 000.00.17.H09-200422-0002 200000011/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH MỸ THÀNH VN Khẩu trang y tế các loại

Còn hiệu lực

62097 000.00.10.H31-200419-0001 200000001/PCBSX-HY

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÀN THANH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

62098 20015334/HSCBA-HN 200000709/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HÀ AN PHÁT Giường bệnh nhân 5 tay quay

Còn hiệu lực

62099 20015332/HSCBA-HN 200000710/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOCARE VIỆT NAM Máy xử lý mô tự động

Còn hiệu lực

62100 20015331/HSCBA-HN 200000711/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ TUẤN NGỌC GIƯỜNG Y TẾ

Còn hiệu lực