STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62111 20015129/HSCBA-HN 200000549/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Lưỡi banh vén tổ chức

Còn hiệu lực

62112 20015092/HSCBA-HN 200000550/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Thước đo độ sâu lỗ khoan

Còn hiệu lực

62113 20015164/HSCBA-HN 200000551/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Máy Ly Tâm

Còn hiệu lực

62114 20015162/HSCBA-HN 200000552/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THƯ AN XỊT MŨI MUỐI BIỂN BẠC HÀ NGƯỜI LỚN

Còn hiệu lực

62115 20015160/HSCBA-HN 200000553/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THƯ AN XỊT MŨI MUỐI BIỂN KHUYNH DIỆP TRẺ EM

Còn hiệu lực

62116 20015165/HSCBA-HN 200000554/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ MÔI TRƯỜNG SENVIMED Hộp/khay đựng ống dẫn sáng

Còn hiệu lực

62117 20015169/HSCBA-HN 200000555/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Banh sườn

Còn hiệu lực

62118 20015184/HSCBA-HN 200000556/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ BỘ QUẦN ÁO PHẪU THUẬT - PHÒNG DỊCH

Còn hiệu lực

62119 20015187/HSCBA-HN 200000559/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH BLUE WHALE

Còn hiệu lực

62120 20015178/HSCBA-HN 200000560/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH EVD CÔNG NGHỆ Nước muối điện hóa Dr.ECA

Còn hiệu lực