STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62121 18010295/HSCBA-HCM 180001301/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN A.S.T Đầu dò kiểm soát 16 bar, 250 bar , -1000 mbar, Đầu dò HP

Còn hiệu lực

62122 18010297/HSCBA-HCM 180001302/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN A.S.T Bình hút dịch và phụ kiện

Còn hiệu lực

62123 18008993/HSCBMB-HCM 180000147/PCBMB-HCM

CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ KHANG GIA

Còn hiệu lực

62124 18010302/HSCBA-HCM 180001303/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH TRUNG Băng chăm sóc vết sẹo sau phẫu thuật

Còn hiệu lực

62125 18010230/HSCBA-HCM 180001304/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG Máy phân tích đông máu và phụ kiện máy đông máu

Còn hiệu lực

62126 18010252/HSCBA-HCM 180001305/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á Hóa chất rửa máy dạng Enzyme

Còn hiệu lực

62127 18010259/HSCBA-HCM 180001306/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á Máy huyết học 26 thông số

Còn hiệu lực

62128 18010260/HSCBA-HCM 180001307/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á Máy huyết học 22 thông số

Còn hiệu lực

62129 18010261/HSCBA-HCM 180001308/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á Máy đo đông máu bán tự động

Còn hiệu lực

62130 18010262/HSCBA-HCM 180001309/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á Máy đo đông máu bán tự động

Còn hiệu lực