STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62141 20015170/HSCBA-HN 200000530/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Họ panh kẹp mạch

Còn hiệu lực

62142 20012431/HSCBMB-HN 200000090/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH

Còn hiệu lực

62143 20012422/HSCBMB-HN 200000091/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGUYỄN CAO

Còn hiệu lực

62144 20012429/HSCBMB-HN 200000092/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT HAPHACO

Còn hiệu lực

62145 20012430/HSCBMB-HN 200000093/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ NAM MINH

Còn hiệu lực

62146 20012427/HSCBMB-HN 200000094/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH BEEKING

Còn hiệu lực

62147 20012425/HSCBMB-HN 200000095/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MIỀN BẮC

Còn hiệu lực

62148 20012432/HSCBMB-HN 200000096/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHOA HỌC, KỸ THUẬT TRANSMED

Còn hiệu lực

62149 20015167/HSCBA-HN 200000531/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ELAPHE Khẩu trang y tế ELA

Còn hiệu lực

62150 20015171/HSCBA-HN 200000532/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ELAPHE Khẩu trang y tế ELA phòng nhiễm khuẩn

Còn hiệu lực