STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62161 000.00.19.H29-200619-0010 200001075/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HAVI VIỆT NAM Khẩu trang Y tế

Còn hiệu lực

62162 000.00.19.H29-200619-0011 200001076/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HAVI VIỆT NAM Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

62163 000.00.19.H29-200626-0007 200001077/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRỊNH TRƯỜNG GIANG Bàn khám bệnh và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

62164 000.00.19.H29-200626-0008 200001078/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRỊNH TRƯỜNG GIANG Bàn khám phụ khoa và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

62165 000.00.19.H29-200626-0009 200001079/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRỊNH TRƯỜNG GIANG XE NÔI EM BÉ SƠ SINH VÀ PHỤ KIỆN ĐI KÈM

Còn hiệu lực

62166 000.00.19.H29-200630-0012 200001080/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ORTHOTECH VIỆT NAM Linh kiện tay giả

Còn hiệu lực

62167 000.00.19.H29-200629-0006 200001081/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Bộ trang phục phòng chống dịch (Disposable Protective Clothing)

Còn hiệu lực

62168 000.00.19.H29-200630-0009 200000197/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH MTV BOOWOO Găng tay y tế các loại

Còn hiệu lực

62169 000.00.17.H09-200623-0001 200000029/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH TÂN ĐÔNG TIẾN BÌNH DƯƠNG Khẩu trang y tế thông thường

Còn hiệu lực

62170 000.00.17.H09-200623-0002 200000030/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP THỊNH THIÊN Khẩu trang y tế (Đơn vị tính: Hộp)

Còn hiệu lực