STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62191 19000488/HSCBA-ĐN 190000013/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TƯƠNG LAI Túi đựng mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

62192 19000487/HSCBA-ĐN 190000012/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TƯƠNG LAI Bao giày các loại

Còn hiệu lực

62193 19000486/HSCBA-ĐN 190000011/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TƯƠNG LAI Tấm trãi nylon bàn mổ các cở

Còn hiệu lực

62194 19000485/HSCBA-ĐN 190000010/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TƯƠNG LAI Tạp dề y tế các cở

Còn hiệu lực

62195 19000484/HSCBA-ĐN 190000009/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TƯƠNG LAI Garo các loại

Còn hiệu lực

62196 19000483/HSCBA-ĐN 190000008/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TƯƠNG LAI Hộp đựng vật sắc nhọn y tế

Còn hiệu lực

62197 19000481/HSCBA-ĐN 190000007/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TƯƠNG LAI Bao trùm thiết bị y tế

Còn hiệu lực

62198 19000479/HSCBA-ĐN 190000006/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TƯƠNG LAI Bộ ống nghiệm

Còn hiệu lực

62199 19000478/HSCBA-ĐN 190000005/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TƯƠNG LAI Nắp bình dẫn lưu phổi thora - vac

Còn hiệu lực

62200 19000477/HSCBA-ĐN 190000004/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TƯƠNG LAI Cuộn ống nhựa dẻo dùng một lần

Còn hiệu lực