STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62211 19012662/HSCBA-HN 190000218/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH (Họ) dụng cụ lắp đặt đĩa đệm nhân tạo cấy ghép cột sống cổ

Còn hiệu lực

62212 19012663/HSCBA-HN 190000219/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI YNG giường bệnh nhân đa năng ( Điều khiển bằng điện) và phụ kiện

Còn hiệu lực

62213 19012679/HSCBA-HN 190000220/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y-NHA KHOA MINH PHƯƠNG VẬT LIỆU ĐÁNH BÓNG KẼ RĂNG

Còn hiệu lực

62214 19012669/HSCBA-HN 190000221/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y-NHA KHOA MINH PHƯƠNG PASTE PAK DISPENSER (Dụng cụ bơm chất hàn răng)

Còn hiệu lực

62215 19012674/HSCBA-HN 190000222/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y-NHA KHOA MINH PHƯƠNG GC DRY MOUTH GEL (Vật liệu bảo vệ răng miệng)

Còn hiệu lực

62216 19012677/HSCBA-HN 190000223/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y-NHA KHOA MINH PHƯƠNG GC TOOTH MOUSSE ASSORTED PACK (Vật liệu bảo vệ răng miệng)

Còn hiệu lực

62217 19012660/HSCBA-HN 190000225/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT-MED VIỆT NAM Màn hình chuyên dụng và phụ kiện dùng trong y tế

Còn hiệu lực

62218 19012667/HSCBA-HN 190000226/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR MIẾNG DÁN HẠ SỐT COOLTANA (COOLTANA COOLING GEL SHEET)

Còn hiệu lực

62219 19012681/HSCBA-HN 190000229/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ NHẤT MINH Bàn mổ và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

62220 19012705/HSCBA-HN 190000230/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM HIẾU LINH Túi đựng nước tiểu

Còn hiệu lực