STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62241 000.00.19.H29-200619-0005 200000187/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH DRAGON PEOPLE Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

62242 000.00.19.H29-200619-0001 200001022/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THANH TÂM Khẩu trang y tế Thanh Tâm

Còn hiệu lực

62243 000.00.19.H29-200621-0001 200000188/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ - THIẾT KẾ IN ẤN SEN VÀNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

62244 000.00.19.H29-200428-0009 200001023/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MAI Dụng cụ đo huyết áp cơ

Còn hiệu lực

62245 000.00.19.H29-200619-0007 200000158/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM TRIỀU GIANG

Còn hiệu lực

62246 000.00.19.H29-200619-0004 200001024/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM MỸ PHẨM ĐĂNG DƯƠNG KHẨU TRANG Y YẾ

Còn hiệu lực

62247 000.00.19.H29-200618-0005 200001025/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Hệ thống chẩn đoán từ xa

Còn hiệu lực

62248 000.00.19.H29-200618-0007 200000159/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG SUNSHINE

Còn hiệu lực

62249 000.00.19.H29-200623-0003 200001026/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH ANH Khẩu trang y tế.

Còn hiệu lực

62250 000.00.19.H29-200623-0004 200001027/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M Khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực