STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62241 19012683/HSCBA-HN 190000232/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CETECH HEALTHCARE Medical display

Còn hiệu lực

62242 19012684/HSCBA-HN 190000233/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY Băng dính giấy phẫu thuật (Surgical paper tape)

Còn hiệu lực

62243 19012630/HSCBA-HN 190000234/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI Kẹp phẫu tích

Còn hiệu lực

62244 19012665/HSCBA-HN 190000235/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH (Họ) Dụng cụ lắp đặt nẹp vít cấy ghép cố định cột sống cổ

Còn hiệu lực

62245 19012676/HSCBA-HN 190000236/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH (Họ)Dụng cụ lắp đặt nẹp vít cấy ghép cố định cột sống ngực thắt lưng

Còn hiệu lực

62246 19012675/HSCBA-HN 190000237/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH (Họ) Hộp hấp và phụ kiện dùng trong phẫu thuật lắp đặt nẹp vít cố định cột sống ngực thắt lưng

Còn hiệu lực

62247 19012642/HSCBA-HN 190000238/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI YNG giường bệnh nhân đa năng và phụ kiện

Còn hiệu lực

62248 19003286/HSCBSX-HCM 190000008/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT Vật liệu cầm máu

Còn hiệu lực

62249 19011874/HSCBA-HCM 190000219/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN Miếng dán cố định kim luồn Nipro (Nipro safe derm/ Nipro safe fix)

Còn hiệu lực

62250 19011885/HSCBA-HCM 190000220/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIV Phụ kiện

Còn hiệu lực