STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62251 000.00.19.H29-200605-0005 200000189/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TSA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

62252 000.00.10.H31-200617-0001 200000017/PCBA-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP Dung dịch súc miệng họng MEDORAL

Còn hiệu lực

62253 000.00.10.H31-200617-0003 200000018/PCBA-HY

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG PHÚC HƯNG YÊN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

62254 000.00.17.H54-200626-0002 200000009/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH DỆT MAY XUẤT KHẨU THÀNH CÔNG KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

62255 000.00.17.H54-200626-0001 200000008/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH DỆT MAY XUẤT KHẨU THÀNH CÔNG KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

62256 20000515/HSCBMB-ĐL 200000002/PCBMB-ĐL

CHI NHÁNH ĐĂKLĂK CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AMVGROUP

Còn hiệu lực

62257 000.00.17.H09-200612-0001 200000080/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI Y TẾ BIDUPHAR nước muối sinh lý Natri clorid 0,9%

Còn hiệu lực

62258 000.00.17.H09-200617-0001 200000028/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÁCH HÙNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

62259 000.00.04.G18-200423-0018 20000239CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÊ HẰNG LEHACO KHẨU TRANG KHÁNG KHUẨN DÙNG MỘT LẦN/ LEHACO ANTIBACTERIAL DISPOSABLE FACE MASK/ LEHACO DISPOSABLE FACE MASK

Còn hiệu lực

62260 000.00.04.G18-200511-0001 20000238CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THÁI BÌNH DƯƠNG Khẩu trang y tế ( Medical Face Mask )

Còn hiệu lực