STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62311 19013013/HSCBA-HCM 190001242/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

62312 19013023/HSCBA-HCM 190001243/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM Miếng dán giảm đau

Còn hiệu lực

62313 19013024/HSCBA-HCM 190001244/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM Miếng dán giảm đau thảo dược

Còn hiệu lực

62314 19013029/HSCBA-HCM 190001245/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM Miếng dán mụn

Còn hiệu lực

62315 19013017/HSCBA-HCM 190001246/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG TÍN Nệm chống loét (Nệm hơi y tế) với bơm.

Còn hiệu lực

62316 19013995/HSCBA-HN 190001521/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LEGATEK Dụng cụ phẫu thuật mắt hãng Eye Technology

Còn hiệu lực

62317 19012245/HSCBMB-HN 190000319/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT AN SINH

Còn hiệu lực

62318 19012244/HSCBMB-HN 190000320/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

Còn hiệu lực

62319 19012238/HSCBMB-HN 190000321/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM V&S VIỆT NAM

Còn hiệu lực

62320 19012246/HSCBMB-HN 190000322/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ NGUYỄN ĐỨC

Còn hiệu lực