STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62411 20015132/HSCBA-HN 200000542/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRẦN GIA Giường bệnh điều khiển bằng tay quay

Còn hiệu lực

62412 20015133/HSCBA-HN 200000543/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRẦN GIA Giường bệnh điều khiển bằng điện

Còn hiệu lực

62413 20015134/HSCBA-HN 200000544/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRẦN GIA Đệm khí hơi

Còn hiệu lực

62414 20015135/HSCBA-HN 200000545/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN CƯƠNG Miếng dán hạ sốt

Còn hiệu lực

62415 20015168/HSCBA-HN 200000546/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ dụng cụ phẫu thuật tai, thanh quản, mũi xoang

Còn hiệu lực

62416 20015140/HSCBA-HN 200000547/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHĂM SÓC SỨC KHỎE Cốc Nguyệt San

Còn hiệu lực

62417 20015128/HSCBA-HN 200000548/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Banh tổ chức

Còn hiệu lực

62418 20015129/HSCBA-HN 200000549/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Lưỡi banh vén tổ chức

Còn hiệu lực

62419 20015092/HSCBA-HN 200000550/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Thước đo độ sâu lỗ khoan

Còn hiệu lực

62420 20015164/HSCBA-HN 200000551/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Máy Ly Tâm

Còn hiệu lực