STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62591 19000226/HSCBMB-QB 190000002/PCBMB-QB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DV TTC

Còn hiệu lực

62592 18000224/HSCBMB-QB 190000001/PCBMB-QB

CÔNG TY TNHH FAME

Còn hiệu lực

62593 19000002/HSCBSX-NB 190000001/PCBSX-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Bơm tiêm MPV 3ml luer-lock

Còn hiệu lực

62594 18012455/HSCBA-HN 190000036/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ DŨNG ANH Bồn rửa tay phẫu thuật

Còn hiệu lực

62595 18012348/HSCBA-HN 190000037/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VIỆT NAM Ống nghiệm nhựa sử dụng trong y tế

Còn hiệu lực

62596 18012450/HSCBA-HN 190000038/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH GMS Cáng vận chuyển bệnh nhân

Còn hiệu lực

62597 18012466/HSCBA-HN 190000039/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH NHA KHOA BẢO CHÂU Khuôn làm răng giả các loại, Sáp làm khuôn các loại

Còn hiệu lực

62598 18012459/HSCBA-HN 190000040/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Đèn mổ marLED

Còn hiệu lực

62599 18012416/HSCBA-HN 190000041/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH THÁI GIƯỜNG HỒI SỨC CẤP CỨU

Còn hiệu lực

62600 18012316/HSCBA-HN 190000043/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI Đèn đọc phim LED

Còn hiệu lực