STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62641 17007351/HSCBA-HN 170000809/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRỊNH GIA NỆM CHỐNG LOÉT

Còn hiệu lực

62642 17007352/HSCBA-HN 170000810/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRỊNH GIA TAI NGHE TIM PHỔI

Còn hiệu lực

62643 17007249/HSCBA-HN 170000811/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT TRÀNG AN Hóa chất dùng cho Máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

62644 170005239/HSCBA-HN 170000812/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Tán sỏi cơ học cấp cứu

Còn hiệu lực

62645 17007311/HSCBA-HN 170000813/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI BẢO Tủ đẩy dụng cụ y tế phòng cấp cứu

Còn hiệu lực

62646 17011044/HSCBMB-HN 170000840/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BIO-MED

Còn hiệu lực

62647 17007341/HSCBA-HN 170000815/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT-MED VIỆT NAM Chổi rửa

Còn hiệu lực

62648 17007340/HSCBA-HN 170000816/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT-MED VIỆT NAM Phụ kiện cho dây soi

Còn hiệu lực

62649 17007343/HSCBA-HN 170000817/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT-MED VIỆT NAM Bóng nội soi siêu âm Oracle

Còn hiệu lực

62650 17007431/HSCBA-HN 170000818/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯƠNG PHÁT Họ dụng cụ phẫu thuật ống thông mạch, tổ chức dùng nhiều lần của Asanus

Còn hiệu lực