STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62791 000.00.19.H29-200504-0042 200000910/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

62792 000.00.19.H26-200522-0009 200000977/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT BẮC Giường bệnh nhân tay quay và phụ kiện

Còn hiệu lực

62793 000.00.19.H26-200522-0021 200000978/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC HÀ Khẩu trang y tế (Face mask medical)

Còn hiệu lực

62794 000.00.10.H55-200519-0001 200000005/PCBA-TNg

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THU QUỲNH An Cốt YDT

Còn hiệu lực

62795 000.00.19.H26-200525-0008 200000163/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ NT SMILEY

Còn hiệu lực

62796 000.00.19.H26-200520-0009 200000124/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CVI Dung dịch, hỗn dịch, nhũ tương xịt họng

Còn hiệu lực

62797 000.00.19.H26-200515-0004 200000979/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Dung dịch hỗ trợ máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

62798 000.00.04.G18-200421-0009 20000166CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẶNG KHANG Khẩu trang y tế/Medical Face Mask

Còn hiệu lực

62799 20000425/CFS-BYT-TB-CT 20000165CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BIDOPHARMA USA - CHI NHÁNH LONG AN Trang phục bảo hộ (Personal Protective Equipment- Ppe)

Còn hiệu lực

62800 000.00.04.G18-200423-0001 20000164CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ITALY Khẩu trang y tế ITALY (ITALY MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực