STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62801 000.00.04.G18-200425-0001 20000163CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ECOM NET Khẩu trang y tế thông thường (Medical Face Mask)

Còn hiệu lực

62802 000.00.04.G18-200422-0012 20000162CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT KHẮC ĐẠT Khẩu trang y tế ( Medical masks)

Còn hiệu lực

62803 000.00.04.G18-200427-0017 20000161CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN SAMAKI POWER Khẩu trang y tế (Medical/Surgical mask)

Còn hiệu lực

62804 000.00.04.G18-200429-0001 20000160CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH NAMLEE INTERNATIONAL TRANG PHỤC PHÒNG DỊCH (không bao gồm khẩu trang, găng tay và tấm chắn giọt bắn) ( ISOLATION CLOTHES)

Còn hiệu lực

62805 000.00.04.G18-200429-0009 20000159CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRÚC AN Khẩu trang y tế - DISPOSABLE FACE MASK

Còn hiệu lực

62806 000.00.04.G18-200429-0003 20000158CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ECO FOOTPRINT BỘ TRANG PHỤC PHÒNG CHỐNG DỊCH/ EPIDEMIC PREVENTION OUTFIT

Còn hiệu lực

62807 000.00.04.G18-200429-0017 20000157CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN AMIMEXCO Khẩu trang y tế/ Medical Mask

Còn hiệu lực

62808 000.00.04.G18-200506-0018 20000156CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BÌNH MINH VIỆT NAM Khẩu trang y tế/Medical Mask

Còn hiệu lực

62809 000.00.04.G18-200507-0003 20000155CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH BẮC HẢI Khẩu trang y tế VIETMASK PLUS - VIETMASK PLUS Medical Mask

Còn hiệu lực

62810 000.00.04.G18-200508-0004 20000154CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ THẢO NGỌC KHẨU TRANG Y TẾ / MEDICAL MASK

Còn hiệu lực