STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62901 20009506/HSCBMB-HCM 200000063/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH BEAUTIFUL KOREA VINA

Còn hiệu lực

62902 20000066/HSCBA-HNa 200000051/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG NGUYỄN Xe đẩy thuốc cấp cứu; Xe đựng vật tư tiêu hao

Còn hiệu lực

62903 20000067/HSCBA-HNa 200000052/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG NGUYỄN Giường cấp cứu điều khiển điện

Còn hiệu lực

62904 20000068/HSCBA-HNa 200000053/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG NGUYỄN Giường xiên quay, tập đứng

Còn hiệu lực

62905 20000069/HSCBA-HNa 200000054/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG NGUYỄN Xe đẩy nâng hạ tử thi

Còn hiệu lực

62906 20000014/HSCBSX-HD 200000001/PCBSX-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG Dung dịch rửa vết thương, dụng cụ

Còn hiệu lực

62907 20015007/HSCBA-HN 200000392/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TOP QUEEN VIỆT NAM Gel bôi vết thương EXI BEAUTY

Còn hiệu lực

62908 20000528/HSCBA-NB 200000014/PCBA-NB

CÔNG TY TNHH PHAMPHARCO XỊT HỌNG PV

Còn hiệu lực

62909 20000529/HSCBA-NB 200000013/PCBA-NB

CÔNG TY TNHH PHAMPHARCO PHỤ KHOA HỌ PHẠM VĂN

Còn hiệu lực

62910 20000527/HSCBA-NB 200000015/PCBA-NB

CÔNG TY TNHH PHAMPHARCO THÔNG XOANG HỌ PHẠM VĂN

Còn hiệu lực