STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
63051 000.00.17.H62-200505-0001 200000014/PCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC Nước cất 2 lần

Còn hiệu lực

63052 000.00.17.H62-200505-0002 200000015/PCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC Nước cất tiệt trùng

Còn hiệu lực

63053 000.00.17.H62-200505-0003 200000016/PCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC Gel siêu âm Ulsa Gel

Còn hiệu lực

63054 000.00.17.H09-200526-0001 200000059/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ Y KHOA VẠN ĐẠT Khẩu trang y tế Vạn đạt 4 lớp chưa tiệt trùng

Còn hiệu lực

63055 000.00.16.H25-200513-0001 200000016/PCBSX-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG HT PHẠM NGUYỄN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

63056 000.00.19.H26-200513-0005 200000115/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT PERFECT KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

63057 000.00.19.H26-200522-0015 200000152/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ TDA

Còn hiệu lực

63058 000.00.19.H26-200427-0019 200000116/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH MEDISTAR VIỆT NAM Dung dịch xịt tai, mũi, họng

Còn hiệu lực

63059 000.00.19.H26-200521-0010 200000922/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SHBLIGHTING KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP

Còn hiệu lực

63060 000.00.19.H26-200515-0003 200000923/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHẤT LINH HÀ NỘI Khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực