STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
63051 18012073/HSCBA-HN 180002254/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ DŨNG ANH Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

63052 18012027/HSCBA-HN 180002255/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN BỘ QUỐC TẾ Giường Y tế

Còn hiệu lực

63053 18012083/HSCBA-HN 180002256/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHM QUỐC TẾ Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống

Còn hiệu lực

63054 18012078/HSCBA-HN 180002257/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC Đèn treo trán

Còn hiệu lực

63055 18012094/HSCBA-HN 180002259/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN Nẹp cổ tay

Còn hiệu lực

63056 18012090/HSCBA-HN 180002260/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN Đai đeo đỡ tay

Còn hiệu lực

63057 18012086/HSCBA-HN 180002261/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ BÁCH VIỆT Máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

63058 18012088/HSCBA-HN 180002262/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN Băng cố định vai

Còn hiệu lực

63059 18012092/HSCBA-HN 180002263/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN Giày tập đi

Còn hiệu lực

63060 18012093/HSCBA-HN 180002264/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN Nẹp cổ

Còn hiệu lực