STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
63071 000.00.04.G18-200428-0010 20000114CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GIA HIỂN KHẨU TRANG Y TẾ GH MASK (MEDICAL MASK GH MASK )

Còn hiệu lực

63072 000.00.04.G18-200429-0013 20000113CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ BÌNH TIÊN Khẩu trang y tế MED TETS v.02/ Medical Mask MED TETS v.02

Còn hiệu lực

63073 000.00.04.G18-200506-0001 20000112CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ HỒNG MINH Khẩu trang y tế (Medical Face Mask)

Còn hiệu lực

63074 000.00.04.G18-200429-0005 20000111CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Khẩu trang y tế sử dụng một lần UCHIKO (UCHIKO Disposable Medical Mask)

Còn hiệu lực

63075 000.00.04.G18-200421-0001 20000110CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ Giường sưởi ấm trẻ sơ sinh - INFANT WARMER

Còn hiệu lực

63076 000.00.04.G18-200421-0007 20000109CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ Máy thở CPAP cho trẻ sơ sinh - NEONATAL BUBLLE CPAP

Còn hiệu lực

63077 000.00.04.G18-200507-0006 20000108CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIA PHÚ KHẨU TRANG Y TẾ KIM NGÂN (KIM NGAN MEDICAL MASK)

Còn hiệu lực

63078 000.00.04.G18-200423-0013 20000107CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ Khẩu trang y tế MEBILOO< / MEBILOO< medical mask

Còn hiệu lực

63079 000.00.04.G18-200423-0012 20000106CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ KHẨU TRANG Y TẾ MEBIPHAR 3D MASK

Còn hiệu lực

63080 000.00.04.G18-200508-0001 20000105CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ CAO HỒNG PHÁT Khẩu trang y tế Hồng Phát/Medical Facemask Hong Phat

Còn hiệu lực