STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
63091 18009792/HSCBA-HCM 180000851/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Máy quét hình ảnh 3D

Còn hiệu lực

63092 18009796/HSCBA-HCM 180000852/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Chất làm khuôn răng

Còn hiệu lực

63093 18009798/HSCBA-HCM 180000853/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SAGO BIOMED Môi trường/ hóa chất vi sinh

Còn hiệu lực

63094 18009799/HSCBA-HCM 180000854/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SAGO BIOMED Đĩa giấy kháng sinh

Còn hiệu lực

63095 18009806/HSCBA-HCM 180000855/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ E.V.L Hoá chất sử dụng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

63096 18010483/HSCBA-HN 180000741/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Máy nhuộm tiêu bản tự động

Còn hiệu lực

63097 18010434/HSCBA-HN 180000739/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC HÀ Trang phục y tế

Còn hiệu lực

63098 18010435/HSCBA-HN 180000740/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC HÀ Nước muối sinh lý - Natriclorid0.9%(NaCl 0,9%)

Còn hiệu lực

63099 18010449/HSCBA-HN 180000713/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ AN BÌNH Thiết bị y tế sử dụng trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

63100 18010450/HSCBA-HN 180000714/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MÁY Y TẾ NAM VIỆT Thiết bị nội soi tai mũi họng và phụ kiện

Còn hiệu lực