STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
63091 000.00.16.H05-200520-0003 200000052/PCBSX-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN T&D GROUP VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

63092 000.00.17.H54-200520-0001 200000005/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH DỆT TÂN PHƯƠNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

63093 000.00.16.H23-200527-0001 200000024/PCBSX-HD

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH VIỆT ĐỨC Nước muối sinh lý 0.9%

Còn hiệu lực

63094 19000742/HSCBSX-BD 200000024/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH IRIS SYNTHELABO miếng dán giữ nhiệt,Ống hít mũi,Dung dịch nước muối xịt mũi,dụng cụ bôi trĩ.băng y tế cá nhân,nước mắt nhân tạo,gel bôi trơn, miếng dán hạ sốt,

Còn hiệu lực

63095 000.00.17.H09-200527-0001 200000060/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ SEN VIỆT Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

63096 000.00.19.H29-200515-0002 200000812/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO CHÂU BĂNG KEO CUỘN CO GIÃN

Còn hiệu lực

63097 000.00.19.H29-200520-0008 200000126/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN TÂM PHÚC Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

63098 000.00.19.H29-200519-0011 200000134/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ

Còn hiệu lực

63099 000.00.19.H29-200514-0005 200000814/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Hợp chất lấy dấu răng

Còn hiệu lực

63100 000.00.19.H29-200520-0007 200000136/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU HẠN DƯỢC PHẨM PHƯƠNG BÁCH TRÌNH

Còn hiệu lực