STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
63111 18010415/HSCBA-HN 180000727/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Họ Bàn mổ và phụ kiện

Còn hiệu lực

63112 18010416/HSCBA-HN 180000728/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

63113 18010420/HSCBA-HN 180000730/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH (Họ) Đục xương

Còn hiệu lực

63114 18010422/HSCBA-HN 180000732/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH (Họ) Nhíp phẫu thuật

Còn hiệu lực

63115 18010423/HSCBA-HN 180000733/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH TÚI NƯỚC TIỂU

Còn hiệu lực

63116 18010424/HSCBA-HN 180000734/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TÂN ĐỨC Băng dính vết thương dạng cuộn không tẩm thuốc Alpheta

Còn hiệu lực

63117 18010429/HSCBA-HN 180000735/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HOÀNG PHƯƠNG Giấy siêu âm

Còn hiệu lực

63118 18010432/HSCBA-HN 180000737/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH (Họ) Dụng cụ phẫu thuật khớp gối

Còn hiệu lực

63119 18010431/HSCBA-HN 180000738/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH (Họ) Dụng cụ phẫu thuật thay khớp vai

Còn hiệu lực

63120 17007425/HSCBA-HCM 180000805/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHÃN KHOA PHÁT MINH Thiêt bị thử thị lực

Còn hiệu lực