STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
63111 20014878/HSCBA-HN 200000349/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM Cốc thụ thai FERTI∙LILY

Còn hiệu lực

63112 20012389/HSCBMB-HN 200000041/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MAC VIỆT NAM

Còn hiệu lực

63113 20014936/HSCBA-HN 200000350/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THÁI DƯƠNG Khẩu trang y tế Thái Dương Mask

Còn hiệu lực

63114 20012362/HSCBMB-HN 200000042/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ASAP CHÂU Á

Còn hiệu lực

63115 20014931/HSCBA-HN 200000351/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT NAM PHONG Máy ly tâm

Còn hiệu lực

63116 20012386/HSCBMB-HN 200000043/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ NHẤT MINH

Còn hiệu lực

63117 20006452/HSCBSX-HN 200000014/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT Máy hút dịch chạy điện các loại

Còn hiệu lực

63118 20012367/HSCBMB-HN 200000044/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM NAM HOA

Còn hiệu lực

63119 20012375/HSCBMB-HN 200000045/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THỤC ANH

Còn hiệu lực

63120 20012357/HSCBMB-HN 200000046/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT LIÊN THANH

Còn hiệu lực