STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
63121 18009665/HSCBA-HCM 180000806/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÔI HOÀNG Máy phân tích điện giải

Còn hiệu lực

63122 18009686/HSCBA-HCM 180000807/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM VIỆT THÁI SƠN Máy phân tích điện giải khí máu, Lactate & Glucose, dung dịch rửa và dung dịch kích hoạt

Còn hiệu lực

63123 18009717/HSCBA-HCM 180000809/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ Dung dịch vệ sinh mũi MEBIRIN FRESH

Còn hiệu lực

63124 18009727/HSCBA-HCM 180000810/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC-CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH Nitrile glove ES/ Găng tay y tế

Còn hiệu lực

63125 18009743/HSCBA-HCM 180000812/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM Máy đọc Elisa ( Máy đọc tiêu bản) và phụ kiện

Còn hiệu lực

63126 18009744/HSCBA-HCM 180000813/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG BÀN PHẪU THUẬT, BÀN KHÁM VÀ PHỤ KIỆN

Còn hiệu lực

63127 18009745/HSCBA-HCM 180000814/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM Máy đọc Elisa ( Máy rửa vi thể) và phụ kiện

Còn hiệu lực

63128 18009746/HSCBA-HCM 180000815/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Hệ thống máy cắt mô tự động AVENIO Millisect

Còn hiệu lực

63129 18009749/HSCBA-HCM 180000816/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SÔNG MÊ KÔNG Hộp tối dùng lắp phim X quang chụp vú phụ nữ

Còn hiệu lực

63130 18009752/HSCBA-HCM 180000817/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LIWORLDCO KHẨU TRANG Y TẾ THAN HOẠT TÍNH

Còn hiệu lực