STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
63131 19000336/HSHNPL-BYT 20000016/BYT-CCHNPL

NGUYỄN ANH KHOA

Còn hiệu lực

63132 19000333/HSHNPL-BYT 20000015/BYT-CCHNPL

TRƯƠNG HOÀI VŨ

Còn hiệu lực

63133 19000379/HSHNPL-BYT 20000014/BYT-CCHNPL

PHẠM QUỐC TRỌNG

Còn hiệu lực

63134 19000384/HSHNPL-BYT 20000013/BYT-CCHNPL

PHAN TUẤN ANH

Còn hiệu lực

63135 19000380/HSHNPL-BYT 20000012/BYT-CCHNPL

NGUYỄN DUY HƯNG

Còn hiệu lực

63136 19000378/HSHNPL-BYT 20000011/BYT-CCHNPL

TRẦN THỊ THANH NGA

Còn hiệu lực

63137 19000355/HSHNPL-BYT 20000010/BYT-CCHNPL

LƯƠNG HÀ TÂY

Còn hiệu lực

63138 19000387/HSHNPL-BYT 20000009/BYT-CCHNPL

NGUYỄN THU HÀ

Còn hiệu lực

63139 19000350/HSHNPL-BYT 20000008/BYT-CCHNPL

LÊ ĐỨC BÌNH

Còn hiệu lực

63140 19000358/HSHNPL-BYT 20000007/BYT-CCHNPL

TRẦN THỊ THÚY HẰNG

Còn hiệu lực