STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
63141 18009782/HSCBA-HCM 180000827/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Máy nung vật liệu trám bít ống tủy

Còn hiệu lực

63142 18009793/HSCBA-HCM 180000828/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT PHƯỢNG HẢI Tủ an toàn sinh học cấp 2, type A2

Còn hiệu lực

63143 18009794/HSCBA-HCM 180000829/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT PHƯỢNG HẢI Tủ cấy vi sinh

Còn hiệu lực

63144 18009795/HSCBA-HCM 180000830/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT PHƯỢNG HẢI Tủ hút khí độc

Còn hiệu lực

63145 18009768/HSCBA-HCM 180000833/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỈNH VIỆT Túi hấp tiệt trùng dùng trong y tế

Còn hiệu lực

63146 18009769/HSCBA-HCM 180000834/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỈNH VIỆT Túi hấp tiệt trùng Tyvek dùng trong y tế

Còn hiệu lực

63147 18009770/HSCBA-HCM 180000835/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỈNH VIỆT Băng chỉ thị nhiệt Steam/EO dùng trong y tế

Còn hiệu lực

63148 18009772/HSCBA-HCM 180000836/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỈNH VIỆT Giấy gói tiệt trùng dùng trong y tế, chất liệu Crepe

Còn hiệu lực

63149 18009773/HSCBA-HCM 180000837/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỈNH VIỆT Giấy gói dùng cho tiệt khuẩn Plasma dùng trong y tế, chất liệu vải không dệt

Còn hiệu lực

63150 18009776/HSCBA-HCM 180000838/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Giấy in siêu âm dùng cho máy siêu âm

Còn hiệu lực