STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
63191 20013655/HSCBA-HCM 200000205/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Băng ép sức căng ngắn Rosidal K

Còn hiệu lực

63192 20013657/HSCBA-HCM 200000206/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Băng đệm mềm Rosidal soft

Còn hiệu lực

63193 20013658/HSCBA-HCM 200000207/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Băng giữ dạng ống Tg Tubular Bandage

Còn hiệu lực

63194 20013644/HSCBA-HCM 200000208/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM Máy hàn ống túi máu cầm tay

Còn hiệu lực

63195 20013646/HSCBA-HCM 200000209/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM Máy hàn ống túi máu để bàn

Còn hiệu lực

63196 20013615/HSCBA-HCM 200000210/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM Máy chiết xuất thành phần máu

Còn hiệu lực

63197 20013639/HSCBA-HCM 200000211/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM Máy kiểm soát lấy máu

Còn hiệu lực

63198 20013640/HSCBA-HCM 200000212/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM Máy kiểm soát lấy máu

Còn hiệu lực

63199 20013642/HSCBA-HCM 200000213/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM Máy hàn ống túi máu tự động

Còn hiệu lực

63200 20013629/HSCBA-HCM 200000214/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM panh phẫu thuật

Còn hiệu lực