STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
63241 18008921/HSCBMB-HCM 180000086/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH LEPHAMED

Còn hiệu lực

63242 18000408/HSCBMB-PT 180000001/PCBMB-PT

CÔNG TY CỔ PHẦN SARA PHÚ THỌ

Còn hiệu lực

63243 18000725/HSCBSX-BD 180000010/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ALLOMED Dung dịch chạy thận nhân tạo đậm đặc (lít/năm)

Còn hiệu lực

63244 18010304/HSCBA-HN 180000669/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẠI BẮC Nozovent anti –snoring spray, 30ml

Còn hiệu lực

63245 18009703/HSCBA-HCM 180000761/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP Các dụng cụ phẫu thuật dùng trong y tế

Còn hiệu lực

63246 18009693/HSCBA-HCM 180000762/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN NÚT CHẶN KIM LUỒN

Còn hiệu lực

63247 18009695/HSCBA-HCM 180000763/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ E.V.L Hoá chất xét nghiệm dùng cho máy phân tích sinh hoá

Còn hiệu lực

63248 18009696/HSCBA-HCM 180000764/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ÁNH DƯƠNG Thiết bị làm nóng, các loại, các cỡ

Còn hiệu lực

63249 18009697/HSCBA-HCM 180000765/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ÁNH DƯƠNG Băng keo các loại,các cỡ

Còn hiệu lực

63250 18009698/HSCBA-HCM 180000766/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ÁNH DƯƠNG Kéo cắt thanh nẹp các loại, các cỡ

Còn hiệu lực